Skip to content

Henkilöstö & kulttuuri

Mitä on digitaalinen HR?

Tämän päivän teknologiavetoisessa maailmassa yritykset kehittyvät jatkuvasti sopeutuakseen digitaaliseen ympäristöön. Yksi merkittävä muutosalue on henkilöstöhallinto (HR). Digitaalinen HR, joka tunnetaan myös nimellä HR-teknologia tai HR tech, on mullistanut tavan, jolla organisaatiot hallinnoivat työvoimaansa. Se kattaa digitaalisten työkalujen, teknologioiden ja data-analytiikan käytön HR-prosessien virtaviivaistamiseksi, työntekijäkokemuksen parantamiseksi ja organisaation menestyksen edistämiseksi.

Digitaalisen HR:n käsite

Ennen kuin syvennyt digitaalisen HR:n kiemuroihin, on tärkeää ymmärtää sen määritelmä ja miksi se on tärkeää nykyaikaisella työpaikalla.

Henkilöstöhallinto (HR) on olennainen toiminto missä tahansa organisaatiossa, sillä se vastaa työvoiman hallinnasta ja varmistaa, että oikeat ihmiset ovat oikeissa tehtävissä. Viime vuosina teknologia on muuttanut HR:n toimintatapoja, mikä on synnyttänyt digitaalisen HR:n käsitteen.

Lue myös: Miten automatisoida HR-sopimukset?

Digitaalinen HR - Oneflow

Digitaalinen HR: määritelmä ja merkitys

Digitaalisella henkilöstöhallinnolla tarkoitetaan digitaalisten teknologioiden integroimista henkilöstöhallinnon prosesseihin ja strategioihin tavoitteena optimoida henkilöstöhallinnon toimintoja ja parantaa liiketoiminnan kokonaistuloksia. Siihen liittyy ohjelmistojen, analytiikan, pilvilaskennan, tekoälyn (AI) ja automaation hyödyntäminen HR-tehtävien yksinkertaistamiseksi ja virtaviivaistamiseksi.

Teknologiaa hyödyntämällä organisaatiot voivat parantaa HR-valmiuksiaan ja lisätä työvoiman tuottavuutta. Digitaalisen HR:n avulla HR-ammattilaiset voivat automatisoida toistuvia hallinnollisia tehtäviä, kuten palkanlaskentaa ja lomien hallintaa, jolloin heidän aikansa vapautuu strategisempiin aloitteisiin.

Digitaalisen HR:n merkitystä ei voi liioitella. Sen ansiosta HR-ammattilaiset voivat keskittyä vähemmän hallinnollisiin tehtäviin ja enemmän strategisiin aloitteisiin, jotka edistävät organisaation kasvua ja menestystä. Digitaalisten työkalujen ja analytiikan käyttöönoton ansiosta HR-tiimit voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä, parantaa tehokkuutta sekä houkutella, sitouttaa ja pitää huippulahjakkuuksia.

Lisäksi digitaalisen HR:n avulla organisaatiot voivat luoda työntekijäkeskeisemmän lähestymistavan. Itsepalveluportaalien ja mobiilisovellusten avulla työntekijät pääsevät HR-tietoihin ja -palveluihin milloin ja missä tahansa, mikä antaa heille mahdollisuuden hallita omia HR-tarpeitaan. Tämä ei ainoastaan paranna työntekijöiden tyytyväisyyttä vaan myös vähentää HR-osastojen taakkaa.

HR:n kehittyminen digitaaliseksi HR:ksi

Henkilöstöhallinnon kehittyminen perinteisistä käytännöistä digitaaliseen muotoon on ollut asteittainen, mutta välttämätön muutos. Kaikki alkoi HR-prosessien digitalisoinnista, kuten HRIS– (Human Resource Information System) tai HRMS- (Human Resource Management System) järjestelmien käyttöönotosta, joilla automatisoitiin ja keskitettiin HR-tietoja.

Teknologian kehittyessä myös digitaalisen HR:n valmiudet kehittyivät. Tekoälyn, koneoppimisen ja analytiikan integrointi antaa HR-ammattilaisille mahdollisuuden saada syvempää tietoa työntekijöiden suorituskyvystä, sitoutumisesta ja tuottavuudesta. Suorituksenhallintaohjelmistojen ja työntekijöiden itsepalveluportaalien kaltaisten digitaalisten työkalujen avulla HR-osastoista on tullut tehokkaampia ja työntekijäkeskeisempiä.

Lisäksi pilvipalvelujen yleistyminen on mullistanut HR-toiminnan. Pilvipohjaiset HR-järjestelmät tarjoavat skaalautuvuutta, joustavuutta ja kustannustehokkuutta, minkä ansiosta organisaatiot voivat helposti mukautua muuttuviin liiketoiminnan tarpeisiin. Näin HR-ammattilaiset ovat voineet käyttää ja hallita HR-tietoja ja -prosesseja etänä, mikä on helpottanut yhteistyötä eri puolilla sijaitsevien työntekijöiden ja sidosryhmien kanssa.

Digitaalisen HR:n tulevaisuus tarjoaa vielä enemmän jännittäviä mahdollisuuksia. Chatbottien ja luonnollisen kielen käsittelyn kaltaisten teknologioiden myötä HR-osastot voivat tarjota työntekijöille henkilökohtaista ja reaaliaikaista tukea. Lisäksi ennakoivan analytiikan käyttö voi auttaa HR-ammattilaisia ennakoimaan työvoiman kehityssuuntauksia, mikä mahdollistaa ennakoivan päätöksenteon.

Lue myös: 5 tapaa rekrytointiprosessin automatisointiin

Mitä on digitaalinen HR? - Oneflow

Digitaalinen HR: keskeiset osatekijät

Nyt kun meillä on selkeä käsitys digitaalisen HR:n käsitteestä, tarkastellaan sen keskeisiä osatekijöitä.

Digitaaliset HR-teknologiat

HR:n digitaaliset teknologiat kattavat laajan valikoiman työkaluja, ohjelmistoja ja alustoja, joiden avulla henkilöstöammattilaiset voivat automatisoida ja virtaviivaistaa prosesseja. Näihin kuuluvat HRIS, rerytointijärjestelmät, oppimisen hallintajärjestelmät, työntekijöiden sitouttamisalustat ja suorituksenhallintaohjelmistot. Tällaisten teknologioiden käyttö paitsi yksinkertaistaa HR-tehtäviä myös parantaa tarkkuutta, nopeutta ja tietoturvaa.

Role of data in digital HR

Data on ratkaisevassa asemassa digitaalisen henkilöstöhallinnon onnistumisen kannalta. Oikeiden data-analyysityökalujen ja -tekniikoiden avulla HR-ammattilaiset voivat saada arvokasta tietoa esimerkiksi työntekijöiden hankinnasta, työvoiman suunnittelusta, suorituskyvyn hallinnasta ja työntekijöiden sitoutumisesta. Valjastamalla datan voiman HR-osastot voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä ja kehittää tehokkaita strategioita organisaation kasvun edistämiseksi.

Digitaalisen HR:n käyttöönoton hyödyt

Digitaalisen HR:n käyttöönotto tuo organisaatioille monia etuja. Tutustutaanpa joihinkin näistä eduista.

Tehokkuuden ja tuottavuuden paraneminen

Digitaalinen HR parantaa tehokkuutta ja tuottavuutta merkittävästi automatisoimalla manuaalisia HR-prosesseja ja virtaviivaistamalla työnkulkuja. Aikaa vievät tehtävät, kuten palkanlaskenta, lomien hallinta ja suoritusten arviointi, voidaan nyt hoitaa saumattomasti muutamalla klikkauksella. Näin HR-ammattilaiset voivat keskittää aikansa ja energiansa strategisiin aloitteisiin, jotka edistävät tulosta.

Lisäksi digitaaliset työkalut antavat työntekijöille mahdollisuuden käyttää ja päivittää henkilöstöhallintoon liittyviä tietojaan, kuten henkilökohtaisia tietojaan, lomasaldojaan ja suorituspalautetta, itsepalveluportaalien kautta. Tämä antaa työntekijöille enemmän valtaa, vähentää rutiinikyselyjen tekemistä HR-henkilöstön kanssa ja parantaa työvoiman yleistä tuottavuutta.

Parempi työntekijäkokemus

Toinen digitaalisen henkilöstöhallinnon suuri etu on työntekijäkokemuksen parantaminen. Itsepalveluportaalien ja mobiilisovellusten avulla työntekijät voivat helposti käyttää ja hallita HR:ään liittyviä tietojaan missä ja milloin tahansa. He voivat pyytää lomia, tarkastella palkkakuitteja, päivittää henkilötietojaan ja jopa osallistua koulutusohjelmiin ilman vaivaa.

Lisäksi digitaaliset työkalut antavat HR-ammattilaisille mahdollisuuden analysoida työntekijätietoja ja laatia henkilökohtaisia kehityssuunnitelmia, suositella oppimismahdollisuuksia ja antaa oikea-aikaista palautetta. Tämä henkilökohtainen lähestymistapa lisää työntekijöiden sitoutumista, tyytyväisyyttä ja sitoutumista.

Lue myös: Mitä sisällyttää hakijakokemuskyselyyn: Esimerkkejä & valmiita kysymyksiä

Digitaalisen HR:n käyttöönoton haasteet

Digitaalinen HR tuo mukanaan lukuisia etuja, mutta tästä huolimatta organisaatiot voivat kohdata tiettyjä haasteita sen käyttöönoton aikana. Tutustutaanpa joihinkin näistä.

Tekniset esteet

Yksi suurimmista haasteista digitaalisen HR-toiminnan toteuttamisessa on se, että markkinoilla saatavilla olevien HR-teknologioiden valtavassa valikoimassa on vaikea navigoida. Organisaation erityistarpeita vastaavien oikeiden työkalujen ja alustojen valitseminen voi olla ylivoimaista. Lisäksi näiden teknologioiden integroiminen olemassa oleviin HR-järjestelmiin ja -infrastruktuuriin vaatii huolellista suunnittelua ja toteutusta.

Muutosjohtamiseen liittyvät kysymykset

Digitaalisen HR:n käyttöönotto edellyttää usein merkittävää kulttuurin muutosta organisaatiossa. Työntekijät saattavat vastustaa muutosta peläten työpaikan menetystä tai epävarmuutta. Henkilöstöammattilaisten on laadittava vankkoja muutoksenhallintastrategioita, joihin kuuluu koulutusta, valmennusta ja tehokasta viestintää, jotta voidaan varmistaa sujuva siirtyminen ja digitaalisen HR:n käytäntöjen laajamittainen käyttöönotto.

Lue myös: Ihmiset: tärkein osa yritystäsi.

Digitaalinen HR tulevaisuudessa

Digitaalisen HR:n ala kehittyy edelleen nopeasti, ja sen tulevaisuutta muokkaavat useat uudet suuntaukset. Kurkistetaanpa hieman tulevaan.

Tekoäly ja automaatio HR:ssä

Tekoäly ja automaatio ovat valmiita muuttamaan digitaalista henkilöstöhallintoa. Näillä teknologioilla voidaan automatisoida toistuvia HR-tehtäviä, kuten ansioluetteloiden seulontaa, työntekijöiden hankintaa ja onboarding-prosesseja. Tekoälyllä toimivia chatbotteja käytetään yhä useammin työntekijöiden kyselyiden käsittelyyn ja reaaliaikaisen avun antamiseen. Tekoälyn ja automaation hyödyntäminen ei ainoastaan virtaviivaista HR-toimintoja, vaan antaa HR-ammattilaisille myös mahdollisuuden keskittyä strategisempiin ja lisäarvoa tuottavampiin aloitteisiin.

Etätyön ja digitaalisen HR:n yleistyminen

Maailmanlaajuinen pandemia on kiihdyttänyt etätyöskentelyä, mikä on johtanut paradigman muutokseen organisaatioiden toimintatavoissa. Digitaalinen HR helpottaa etätyövoiman hallintaa tarjoamalla virtuaalisia yhteistyövälineitä, etätyön aloittamisratkaisuja ja suorituskyvyn seurantajärjestelmiä. Kun etätyö yleistyy, digitaalinen HR kehittyy edelleen vastaamaan hajautetun työvoiman ainutlaatuisiin haasteisiin ja vaatimuksiin.

Tiivistelmä

Yhteenvetona voidaan todeta, että digitaalinen HR on mullistava tekijä henkilöstöhallinnon alalla. Valjastamalla teknologian voiman organisaatiot voivat virtaviivaistaa HR-prosesseja, parantaa työntekijäkokemuksia ja edistää liiketoiminnan menestystä. Oikeiden työkalujen ja strategioiden avulla digitaalinen HR avaa HR-ammattilaisille monia mahdollisuuksia, joiden avulla he voivat olla strategisia kumppaneita organisaatioidensa kasvumatkalla.

Prev:

B2B-myynti vuonna 2024

Next:

Miten tulla loistavaksi myyjäksi: Tärkeimmät vinkit menestykseen

Lisää artikkeleita

Henkilöstö & kulttuuri

10 askelta menestyksekkään hankintastrategian luomiseen

Sopimukset

Tekoäly ja sopimusanalytiikka

Hankinta

Mitä sähköinen hankinta on ja mitä hyötyä siitä on yrityksellesi?

Sopimukset

Kuinka vähentää kustannuksia allekirjoitusta edeltävässä vaiheessa Oneflown avulla?

Turvallisuus

5 vaarallista kyberturvallisuusvirhettä, joita yritykset tekevät

Sopimukset

Mikä on implisiittinen suostumus?

Sähköinen allekirjoitus

Miten tehdä digitaalinen allekirjoitus turvallisesti?

Sopimukset

Miten löytää oikea työkalu sopimusten tarkistamiseen?