Skip to content

Elektroniska signaturer

Varför elektroniska signaturer är lika giltiga som handskrivna signaturer

Innan elektroniska signaturer: Insamling av namnunderskrifter. Skapa ditt varumärke fysiskt. Vad du än vill kalla det, så går processen där en person ger sitt godkännande eller samtycke till en uppsättning villkor genom ett sigill, en fysisk, digital eller handskriven signatur tillbaka till det antika Mesopotamien. 

En av de äldsta signaturer som vi har i våra register är faktiskt från 3100 f.Kr. från Sumeria, i dagens Irak. Den är från en skrivare vid namn Gar Ama, som troligen inte visste att han skulle ha en av de äldsta juridiska underskrifterna när han skrev under. Det var bara en lista över vanliga yrken vid den tiden som han fäste sin signatur på baksidan av tavlan. Det är dock häftigt att denna person har en av historiens äldsta signaturer. 

Signaturer har funnits i bokstavligen tusentals år. Det betyder att vi är mycket vana vid dem och att vi som människor är knutna till dem. De har stor betydelse för oss som individer och som samhälle. Vi vet att signera något är att ge vårt bokstavliga godkännande. Och den betydelsen har förstärkts under årtusendena.

Detta har ändrats något i och med införandet av elektroniska signaturer och signering av dokument online. Särskilt som elektroniska signaturer har införts av miljarder människor runt om i världen. Nu kan vi utföra vår signatur med ett enkelt musklick eller genom att trycka på en skärm med ett finger.

Läs också: Avtalshantering: De 5 bästa strategierna för ditt B2B-företag

elektroniska signaturer

Det lämnar oss med frågan:

Är elektroniska signaturer lika giltiga som handskrivna signaturer?

Det korta svaret är ja. Enligt USA, EU och Storbritannien är elektroniska signaturer lika giltiga som fysiska signaturer. Och har lika omfattande och varierande användningsområden. Den största skillnaden mellan elektroniska signaturer och fysiska signaturer är den metod som används för att fånga och samla in dem, men båda är juridiskt gällande och accepteras som giltiga. 

Oneflows metoder för elektroniska signaturer följer till exempel de rättsliga standarder och definitioner som fastställs i eIDAS-förordningen och är helt kompatibla.  

Trots att elektroniska signaturer är lika giltiga som sina fysiska motsvarigheter finns det fortfarande en viss kulturell tveksamhet inför att acceptera dem och använda dem i stor utsträckning i vissa delar av världen. 

Varför är det så?

Preferensen för handskrivna signaturer

Så om det inte finns någon skillnad mellan en fysisk signatur och en elektronisk, varför utformade vi på Oneflow då en funktion som gör det möjligt att skapa en fysisk, handskriven signatur i våra digitala avtal?

Sammanfattningsvis kan man säga att vi gjorde det för att vi människor är vanemänniskor. Det är svårt att vända ryggen åt tusentals år av traditioner. Elektroniska signaturer har funnits i några decennier jämfört med deras handskrivna motsvarigheter. Människor har svårt att avstå från en vana som de har haft i ett par månader eller år. Att sluta med en tradition som går tillbaka till början av den mänskliga civilisationen är inte precis det lättaste att åstadkomma i stor skala. 

Det är därför vi beslutade att skapa en funktion för handskrivna signaturer. Det är ett sätt att behålla den traditionella känslan av att skriva under ett avtal, signera ett dokument eller bara se din signatur på ett (virtuellt) papper.

Läs också: Så boostar du försäljningen med hjälp av AI

Varför har vi skapat den här funktionen?

Enligt Andra Nastanescu, Product Manager på Oneflow, som har arbetat med funktionen för fysiska signaturer i Oneflows digitala avtal, är det snarare en funktion som kan ses som en placebo. Eller något som tröstar dem som är nya med elektroniska signaturer eller digitala avtal i områden i världen som är mer bekväma med traditionella former av signering. Eftersom det tar formen av en handskriven signatur, som de är väl förtrogna med. 

Hon säger: “Folk känner igen värdet av handskrivna signaturer som en traditionell gest. Det är något som människor gjorde förr i tiden när de skrev avtal. Och även om dessa avtal finns på en enhet vill de fortfarande göra den traditionella gesten. Det har symbolisk kraft på ett sätt.”

Den makten är att se ditt namn, som du har skrivit på dokument sedan du lärde dig skriva, på digitala avtal. Naturligtvis är det virtuellt, men det är en trevlig övergång till elektronisk signering för dem som är nya eller är fäst vid traditionella signeringsformer. 

Andra fortsatte att beskriva varför den här funktionen utformades: “Vi skapade den här funktionen också för att våra kunder i andra länder verkligen ville ha den här funktionen. Det är viktigt för dem att kunna göra detta, och det ger dem en känsla av kontroll över sina signeringsprocesser. Så som ett företag som vill expandera måste vi tillgodose deras behov och normer för undertecknande av avtal i respektive land samtidigt som vi försöker informera dem om fördelarna med digitala avtal.”

Läs också: 4 tips hur du kan använda Oneflow som ett kraftfullt dokumentverktyg online

elektroniska signaturer

Hur kan den här funktionen användas?

Eftersom det inte finns någon skillnad mellan lagligheten hos handskrivna signaturer och elektroniska signaturer är användningsområdena i stort sett desamma. De kan användas för att signera ett hyresavtal, teckna ett medlemskap i ett gym eller signera ett paket som levererats till ditt hem. Precis som vilken person som helst skulle ge sin fysiska signatur i samma situationer.

Föreställ dig detta: du går in på ditt favoritkafé. Du beställer den typiska beställningen och när de vänder på iPad:n klottrar du din signatur med fingret. Det är en handskriven signatur i digital form. Det är precis vad den här funktionen gör i Oneflows digitala avtal. 

Med den här funktionen kan du skriva in ditt namn som sedan förvandlas till en simulerad handskriven signatur med ett handskrivet typsnitt. Eller så kan du rita din signatur. Då kommer signaturen att vara synlig i både den stationära och mobila versionen av avtal samt i pdf-versionen av dokumentet. 

Denna funktion gör det enklare att samla in signaturer för dem som är mer bekväma med traditionella sätt att skriva under. 

Är du nyfiken på fler produktuppdateringar från Oneflow? Se då till att kolla in den här sidan: https://updates.oneflow.com/

Prev:

Avtalshantering: De 5 bästa strategierna för ditt B2B-företag

Next:

Signera avtal: 5 tips hur du snabbt skickar avtal till flera undertecknare och skickar påminnelser

Liknande artiklar

Elektroniska signaturer

Genomgång av UETA- och e-signeringslagarna

Avtal

Hur man skriver ett avtal: En steg-för-steg-guide

Avtal

Hitta rätt programvara för avtalsskrivning

Oneflow
Uncategorized

Hur man skapar en effektiv B2B SEO-strategi för att få fler leads

Sälj

8 effektiva strategier för att förbättra din B2B-kundupplevelse

Sälj

Att sälja till olika personlighetstyper

Sälj

Att sälja i en ekonomisk nedgång

Sälj

Att frigöra potentialen hos AI-verktyg inom försäljning