Skip to content

Radisson Hotel Group

Förenklar avtalshanteringen med Oneflows lösning för e-signaturer

Fler än 75 hotell

använder plattformen

Signering av avtal

förenklas och påskyndas

Stödjer hållbarhetsmål

genom minskad pappersanvändning

Signaturdraget: Låt oss presentera Radisson Meetings nya digitala avtalsverktyg för planerare

För eventarrangörer vars uppgift är att hantera flera mötes- och eventbokningar samtidigt, ofta utspritt på olika platser, kan alla sätt som hjälper till att effektivisera och påskynda planeringsprocesser vara avgörande. Särskilt de tråkiga, repetitiva uppgifterna. Digitalt kunniga planerare anammar i allt högre grad ny teknik för att effektivisera arbetsflödet. De väljer att arbeta med mötesplatser och partners som ligger i framkant när det gäller den senaste utvecklingen. Att hantera avtal kan vara en tidskrävande och tråkig uppgift, men det är en nödvändig del av mötes- och eventplaneringsprocessen. Särskilt nu efter pandemin när det är viktigare än någonsin att förhandla fram flexibla men rättvisa villkor för både kund och anläggning. Radisson Meetings lanserar därför, tillsammans med Oneflow, ett onlineverktyg med e-signaturfunktion, vilken kommer att göra det enklare för alla parter att ingå avtal. Oneflows digitala avtalshantering används redan av 75 hotell och kommer att rullas ut över Radisson Hotel Groups globala portfölj, samt göras tillgängliga för kunder som bokar grupper, möten och event på alla hotell.

“Oneflows digitala avtalshantering används redan av 75 hotell och kommer att rullas ut över Radisson Hotel Groups globala portfölj, samt göras tillgängliga för kunder som bokar grupper, möten och event på våra anläggningar”

Radisson Hotel Group

Snabbt och säkert

Oneflow, tillsammans med AI-förbättrade digitala lösningar, förenklar och effektiviserar processen från offert och avtalssskapande till signatur och genomförande. Detta gör det möjligt för planerare att frigöra tid för att fokusera sina ansträngningar där de kommer att ha störst inverkan – att skapa en bättre eventupplevelse för deltagarna. Den största fördelen är att det går snabbare att signera avtal med hjälp av elektroniska signaturer, vilket gör att avtal kan slutföras inom några minuter. Det underlättar kundens upphandlingsprocess när flera parter behöver signera för godkännande. Det är också enklare att hålla allt på ett ställe, vilket gör det lätt att följa statusen för alla olika offerter och avtal när man bokar ett möte med Radisson Hotel Group.

Kontrollera när ett avtal har levererats och visats, hitta signerade avtal och övervaka statusen för avtalen – allt i realtid. Dessutom kan du snabbt signera dokument från vilken enhet som helst, vilket gör att avtal kan granskas och signeras var som helst, när som helst. Det är alltså perfekt för eventarrangörer med hektiska scheman, där en stor del av tiden spenderas borta från skrivbordet.

Elektroniska signaturer är inte bara ett kostnadseffektivt och juridiskt bindande sätt att snabbt få signerade avtal, utan de är också säkrare. Detta beror på att digitala avtal ofta innehåller robusta säkerhetsåtgärder, såsom kryptering och autentisering, vilket gör dem säkrare än fysiska dokument. Du kan på så sätt vara säker på att din känsliga information är skyddad. Det är också lättare att kontrollera alla parters åtkomst och signeringsbehörigheter med verktyget.

Snällare mot planeten

Digitala lösningar är också bättre för miljön, och en viktig fördel med att använda onlineförslag är att det bidrar till att minska pappersanvändningen och -avfallet. Idén om det papperslösa kontoret kommer ett steg närmare. Det kanske inte verkar vara ett stort steg, men varje liten förändring hjälper när det gäller att driva fram mer hållbara affärsmetoder och nå målen för nettonoll.

Radisson Hotel Group är fast beslutna att minska sin miljöpåverkan och har satt upp ambitiösa mål för utsläppsminskningar, för att vara netto noll 2050. Radisson Meetings fortsätter att leda branschen genom att vara koldioxidneutrala och automatiskt kompensera för alla möten och event som hålls på deras hotell. De letar även ständigt efter andra sätt att hjälpa kunder och leverantörer att nå sina hållbarhetsmål. Utrullningen av det digitala avtalshanteringssystemet är en del av detta. Det markerar också ytterligare ett steg i Radisson’s pågående strategiska digitala omvandling, där de har infört flera verktyg för att hjälpa mötes- och eventplanerare att förbättra effektiviteten. Detta inkluderar lanseringen av Book It Easy, en onlineplattform för direktbokning av möten och evenemang.

Prev:

Renta

Liknande artiklar

Avtal

Därför ser 6 av 10 företag redan fördelarna med AI i avtalshantering

Avtal

AI inom avtalshantering: Allt du behöver veta