Skip to content

Falck

Vinner fler kunder genom att samarbeta i realtid

Falck Assistance är en av de ledande aktörerna inom säkerhetsprodukter för företag och privatpersoner. De är för närvarande verksamma i 44 länder och har totalt 39 000 anställda.

Genom att förenkla avtalsprocessen med Oneflow kan Falck sätta kunden i första hand.

Förlorad tid med statiska PDF-dokument

Tidigare använde Falck ett annat system där säljaren satt tillsammans med kunden över telefon och klickade på alternativ som blev en PDF-fil som skickades vidare till kundens kundtjänst. Avtalet skickades sedan till kunden. Detta ledde till att avtalet baserades på det programformulär som användes snarare än på kundens och säljarens önskemål. Om något skulle ändras i det skickade avtalet måste hela processen göras om.

”Om kunden ville ändra något var de tvungna att ringa upp och vara inloggade i det interna programmet. Vi förlorade tid, men framför allt förlorade vi flexibiliteten och möjligheten att vara tillmötesgående”, säger Petter Lundqvist, försäljningschef på Falck Assistance.

I larm- och säkerhetsbranschen finns många pappersavtal där flera personer måste samarbeta och skriva under avtalen.

Önskan om att skapa ett bättre säljtryck och att kunna kommunicera med sina kunder på ett smartare sätt fick Falck att se över sina behov och förändra sin process från förslag till avslut.

Snabba affärer med samarbete i realtid

Petter beskriver hur möjligheterna med Oneflow har förändrat hela försäljningsprocessen och gett fler nöjda kunder. Genom att fritt kunna utforma avtal och offerter efter behov kan säljare och kunder skräddarsy dem på ett helt nytt sätt.

”Med Oneflow har hela processen fått en tydligare struktur och vi undviker manuellt arbete vid sidan av avtalen. Nu kan man tydligt se vad som gäller, och när det är tydligt blir det lättare för alla parter.”

Digitala avtal innebär också att Falck kan ta emot och tillgodose kundernas behov på flera olika sätt. I Oneflow kan du också bjuda in flera deltagare att arbeta i ett och samma dokument. Alla hålls uppdaterade, kan kommentera, göra ändringar och underteckna avtalen.

”Nu kan vi bara ta fram en bärbar dator eller mobiltelefon och lösa problemet direkt. Vi kan hålla verksamheten levande och flexibel, och effektiviteten går hand i hand med resultatet”, säger Petter.

Dialog i stället för monolog

Med digitala avtal kan Falck hålla kontakten och se statistik och interaktion vilket gett företaget ett nytt sätt att interagera med sina kunder:

”Vi kan använda tiden till bättre saker”, säger Petter och fortsätter:

”Effektiviteten har ökat både med nya kunder eftersom vi kan skicka ut saker snabbare, och med befintliga kunder eftersom vi kan följa deras intressen på ett smidigare sätt och få bättre kontroll. När jag ser att någon har öppnat en offert kan jag enkelt och smidigt följa upp det med ett telefonsamtal eller e-postmeddelande. Den översiktsbilden hade vi inte tidigare. Då fick vi gissa vem som var intresserad, nu går vi mer på fakta.”

Men framför allt är Petter nöjd med att kunden kan delta i flödet:

Det har gått från en monolog till en dialog. Tvåvägskommunikationen gör det roligare för säljaren och kunden blir mer delaktig, säger han och avslutar:

”Ingen vill känna sig köpt. Det är mycket bättre om kunden själv känner att han eller hon har gjort ett eget val. Kunden kan säga sitt, vilket gör dem mer engagerade. Att kunna utgå från kundens behov är tillfredsställande, och alla vinner på det!”

Tack vare Oneflow kan Falck ta hand om kundens behov samtidigt som avtalsflödet blivit mer effektivt och levande – både internt och mot kunden.

Missa inga trick

Låt oss visa hur du jobbar smartare med avtal. Mitt framför dina ögon.

Prev:

Eurofins

Next:

Helthjem

Liknande artiklar

Avtal

Varför hälften av företagen inser hur AI kan bidra till riskhantering och regelefterlevnad

Produkt

Kommande: Approval Flows – för internt godkännande